GDPR – Så hanterar vi information

För dig som privatperson

Vi lagrar bara dina kontaktuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla serviceuppdraget. Därefter raderar vi all info. Ditt kvitto är ditt garantibevis för utförd reparation.
När du besöker vår hemsida så kan vi spåra ditt besök i en så kallad cookie för att förbättra användareupplevelsen och marknadsföra kampanjer och produkter på social medier som är relevanta för dig. Våra kunder blir inte spammade. Vi lagrar cookien om våra besökare i en krypterad databas oåtkomligt för utomstående. Detta sparas under max ett år och därefter raderas informationen per automatik. Självklart delar vi ej detta vidare till tredje part.

För företag
Samma som ovanstående.

För samarbetspartners

Vi sparar fakturauppgifter, adress, mail, telefonnummer och liknande. Dels för att kunna skicka fakturor (såklart) och för enstaka mutor i form av godis och chokladaskar som tack för gott samarbete runt jul. Vi röjer såklart ingen info om detta till någon utomstående. Inte ens under pistolhot.
Gällande regler vid fakturering gör att Skatteverket kräver att företagsinformation lagras i 10år.

Anställda

Vi för register över de som varit anställda i enlighet med skatteverkets regler.

Ring eller Maila oss om du ej önskar att vi lagrar dina uppgifter enligt ovan: 011-148100 alternativt info “at” mobilakuten . se